top of page
New Growth

Impaktové Investice

VC Investice

Filantropie

Projekty

Podpora projektů se zaměřuje zejména na oblast udržitelnosti a sociálního impaktu, plýtvání potravinami a (dětského) stravování.

bottom of page